ד"ר נירה ואלה על קוביות העץ של אוליז

קוביות אוליז

ההכרות עם קוביות אוליז היה אחד המפגשים המרעננים ,המשמחים והמלהיבים בחיבור ובקישור לתכנים ולתהליכים חינוכיים – לימודיים עם ילדים בגיל הרך.

קוביות אוליז מעוצבות באסתטיות פשוטה ונקייה. העיצוב של העץ, כחומר טבעי עם צבעוניות שאינה משתלטת, מזמינים את הילדים לפעילות, כשכל חלקי המשחק מעורבים בו באופן שווה .המגוון העשיר ביצירת יחסים בין צורות הקוביות מעודדת גמישות המחשבתית, ניסוי ותהייה, פתרון בעיות ומזמנים התנסות עשירה לילדים. הקוביות מאפשרות בנייה תלת-ממדית, פיתוח החשיבה המתמטית-גיאומטרית, פירוק והרכבה ,תהליכים של אנליזה וסינתזה, המתקיימים באופן שוטף ויומיומי בגני ילדים ומהווים חלק אינטגרלי בתהליך ההתפתחותי של הילד.

הבנייה המודולרית על ציר העץ מאפשרת תנועתיות רבה שתומכת ביכולות התפישה המרחבית של המשחק ,מיקומו במרחב, יציבות וגמישות בו זמנית .אלה באים לידי ביטוי גם בתחומים אחרים בהם ילדים מתנסים כמו: תפישת מיקומו החברתי של הילד, יחסים בין אישיים, לקיחת תפקיד ועוד.

הקוביות מאפשרות משחק ובנייה באופן פרטני ובמשותף בין מספר ילדים .המשחק מעודד קשרי הגומלין בין הילדים ,יכולת ליצירת אינטראקציות חברתיות ורגשיות בין המשתתפים, הפריה הדדית ושיתוף פעולה אשר מביא עמו השפעות חיוביות בחיי הילדים בשאר תחומי חייהם המשותפים.

קוביות אוליז הן משחק פשוט, רב כיווני המזמן בו זמנית עושר רב של אימון ותרגול בתחומים רבים. קוביות אוליז, בשונה ממוצרים רבים המצויים בשוק, מגיעות ללא חוברת הדרכה; מה שמאפשר למשתמש בהם מרחב גדול להפעלה של יצירתית וחופשיות למשחק .עובדה זו מעבירה מסר כי ניתן לסמוך על האינטליגנציה והדמיון של המשחק בהם .הן מאפשרת לילד ולמבוגר חופש לבחירה וכר פעולה למשחק חופשי ולא מוגבל .תפיסה זו מתכתבת עם גישות Clark, 2004 ( חדשניות של הסוציולוגיה החדשה של הילדות ; )הרואה בילד Einarsdottir, 2010 שותף שווה זכויות ,בעל ידע רגשות ומחשבות .משחק הקוביות הוא ראייה לכך שילדים מסוגלים ללמוד בעצמם, כשניתנים להם כלים ותיווך מתאמים .התבוננות והקשבה לילדים תוכל ללמד את המבוגרים על דרכי ואופניי הלימוד של הילדים .

רבקה גורטלר, מדריכה פדגוגית ומומחית בתנועה בגיל הרך, מכללת סמינר הקיבוצים. ד"ר נירה ואלה, ראשת המחלקה לגיל הרך, מכללת סמינר הקיבוצים.